Naše společnost je připravena na GDPR. Veškeré požadavky na informace, evidované osobní údaje, data apod. je možné zasílat na email gdpr@dataprojekt.com (je vyžádán ověřený elektronický podpis) či při osobní návštěvě v našich kancelářích (viz. kontakty).
Telefonicky ani přes helpdesk nelze požadavky na sdělení osobních informací přijmout, neboť nelze ověřit totožnost žadatele a rozhodnout, zda tedy má na požadované informace nárok.

Napsal uživatel DPTeam dne