Používáme GEM process manager

V rámci partnerství se společností GEM system a.s. se spolupodílíme na distribuci a nasazení produktu zaměřeného na optimalizaci a automatizaci procesů ve společnostech s promocí produktu zvaného „GEM Process Manager".
Naši konzultanti jsou připraveni na analýzu procesů a následnou implementaci a nasazení produktu GEM Process Manager ve Vašem prostředí.

Dokumentace v Archimate

Stále častěji se setkáváme s požadavkem na to, aby dodavatel informačních technologií, v rámci vžborwvého řízení dodal i dokumentaci svého informačního systému v nástroji Enterprise Architect a v notaci Achimate (2.1. nebo 3.0). Je to logické, Enterprise Architect je jedním z nejrozšířenějších a nejuniverzálnějších nástrojů ve světě ( a navíc cenově zcela dostupný) a syntaxe Archimate je již dnes uznávaným standardem pro zakreslování architektury.

Nové termíny školení

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ TERMÍNY ŠKOLENÍ PRÁCE S NÁSTROJEM ENTERPRISE ARCHITECT.

EASKOA1 a EASKOBPMN 

EASKOA školení obsahuje instalaci a konfiguraci nástroje EA, práci s nástrojem a popis funkčností EA, diagramy a jejich pioužití, dále pak tipy a triky a efekticní užívání nástroje, plus cvičení, konzultace.

EASKOBPMN školení obsahuje základní logiku a syntaxi jazyka BPMN, vytváření BPMN diagramů v nástroji EA a vytváření komplexního a udržovatelného procesního modelu v rámci organizace (základy BPMN).

Migrace Adonisu do Enterprise Architect

Naše společnost vyvinula nástroj pro migraci procesních modelů z nástroje Adonis do nástroje Enterprise Architect.
Tento nástroj byl s úspěchem využit při přechodu našeho významného zákazníka na nástroj Enterprise Architect, kdy bylo úspěšně zmigrováno více než tři sta procesů, včetně přenosu jejich kompletního napojení na systémy, dokumenty a role.

Přechod na Enterprise Architect byl úspěšný a projekt byl dokončen v požadovaném čase, kvalitě a bez překročení plánovaného rozpočtu.

Neváhejte se na nás obrátit pro bližší informace.

Skvělý ohlas na školení pořádané naší společností Dataprojekt s.r.o.

Děkujeme firmě Dataprojekt za realizace školení „Práce s nástrojem Enterprise Architect", které bylo odškoleno a proběhlo na velmi profesionální úrovni a podle účastníků předčilo jejich očekávání. 
Účastníci školení pozitivně hodnotili komplexní balík informací, bohaté příklady z praxe a v neposlední řadě také příjemné školící prostory.

Ivana Dittrichová
Principal engineering, s.r.o.

Naše práce v Sotio

Ve spolešnosti Sotio jsme provedli analýzu HR procesů s následnou definici požadavků na nový HR systém. Na základě těchto požadavků jsme navrhli jejich realizaci a nyní spolupracujeme na jejich implementaci, která v sobě obsahuje spolupráci na výběru dodavatele konkrétního řešení (docházkový systém).
Paralelně vedle této aktivity se podílíme na tvorbě metodiky pro procesní analýzu.