Naše společnost vyvinula nástroj pro migraci procesních modelů z nástroje Adonis do nástroje Enterprise Architect.
Tento nástroj byl s úspěchem využit při přechodu našeho významného zákazníka na nástroj Enterprise Architect, kdy bylo úspěšně zmigrováno více než tři sta procesů, včetně přenosu jejich kompletního napojení na systémy, dokumenty a role.

Přechod na Enterprise Architect byl úspěšný a projekt byl dokončen v požadovaném čase, kvalitě a bez překročení plánovaného rozpočtu.

Neváhejte se na nás obrátit pro bližší informace.

Napsal uživatel DPTeam dne